Identiteit en missie

Wij zien het als team op Nije-Kroost als onze opdracht om vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke motivatie, met gezamenlijke afspraken over leerlijnen en communicatie, goed onderwijs te bieden zodat alle kinderen met hun talenten, mogelijkheden en grenzen kunnen leren om aardige, vaardige en waardige burgers te zijn en worden. Wij geven daarbij zelf het goede voorbeeld. Dat wil zeggen - dat we leiderschap zien als een persoonlijke keuze, van onszelf en van kinderen, - dat we vinden dat iedereen op school talent heeft, - dat wij zelf de verandering zijn, - dat de ontwikkeling van leerlingen leidend is. We zijn gericht op wat er in de samenleving speelt en wat kinderen nodig hebben om daarin een plek in te nemen en baseren ons daarbij op de protestants-christelijke waarden en de doorgaande leerlijnen met de kerndoelen.

We streven naar plezier in het werken op Nije-Kroost en faciliteren kinderen zodanig dat zij een fijne schooltijd hebben. Goed zijn in ons vak betekent dat wij kinderen optimaal tegemoet komen in hun ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Daarbij erkennen wij verschillen en houden daar rekening mee door te differentiëren. Onze gereedschapskist bevat kennis van leren en onderwijzen en een optimale samenwerking met collega’s en ouders. We erkennen ook hier verschillen. We reflecteren op ons eigen handelen om te kunnen vaststellen of we het goede doen en waar nodig te verbeteren. We zijn steeds op zoek naar feedback en mogelijkheden om onze ambities waar te maken en ieders persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Op Nije-Kroost zijn de medewerkers 

  • vakbekwaam, 
  • waardengedreven, waarbij wij elkaar aanspreken op ontwikkeling en groei, kwaliteit en duurzaamheid, wederzijds vertrouwen en de kracht van samenwerken,
  • proactief, doelgericht en werkend naar synergie,
  • betrouwbaar, eerlijk en consequent, 
  • open en transparant,
  • waarderend en zorgzaam,
  • toekomst- en op schooldoelen gericht

en spreken we elkaar hierop aan.