Ga, groei en geloof!

Het motto van Nije-Kroost is Ga, Groei & Geloof!

Op onze school worden kinderen vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid en met hun eigen talenten aangemoedigd om het avontuur van leren aan te gaan. Samen groeien zij in zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden.

Wij baseren ons in ons onderwijs op de protestants-christelijke waarden. We gebruiken doorgaande leerlijnen met kerndoelen en zorgen voor een sociaal veilige sfeer met veel ruimte voor plezier, creativiteit, doelgerichte samenwerking, eigenheid en zelfstandigheid.

We houden in ons onderwijs rekening met wat er in de maatschappij speelt en nodig is. Daarom leren we kinderen niet alleen goed lezen, schrijven en rekenen maar krijgt ook burgerschap in de school vorm. In verschillende leeftijdsgroepen werken kinderen in thema’s aan maatschappelijke onderwerpen.