Schoolondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen om een continuüm van zorg te realiseren. In dit document is het zorgbeleid beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen (waaronder het dyslexie protocol en handelingsgericht met opbrengsten werken) de school heeft getroffen bij alle aspecten van de zorg. Het geeft aan hoe praktisch uitvoering wordt gegeven aan de pedagogische en didactische begeleiding van kinderen en wat de rol van de intern begeleiders, onderwijsassistenten, leerkrachten, directie en anderen daarbij is. Het ondersteuningsplan is een document dat blijvend in ontwikkeling is.

Meer weten?

Bekijk ons schoolondersteuningsplan