Medezeggenschapsraad

De MR is een onafhankelijke raad, bestaande uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De MR bespreekt onderwerpen die met het beleid van de school en het bestuur te maken hebben, zoals het jaarplan, het formatieplan of de begroting. De MR heeft instemmingsrecht bij een aantal beleidstaken, geeft adviezen en heeft ook het recht om zelf initiatieven te nemen.

Twee MR-leden zijn afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting CBO-Zeist. Hier worden zaken besproken die voor alle bij het CBO aangesloten scholen van belang zijn.

De MR staat open voor uw ideeën over groepsoverstijgende zaken op Nije-Kroost, bijvoorbeeld veiligheid rondom de school, de zorg voor de leerling of andere zaken.

U kunt de MR bereiken op e-mailadres: mr@nk.cbozeist.nl. Mail gerust uw idee, wens of verhaal naar ons door, zodat wij weten wat er leeft bij u. Het is belangrijk dat u tevreden bent over de school en zo niet, dat we daar wellicht in mee kunnen denken of kunnen adviseren richting de directie. Door goede communicatie kunnen we de kwaliteit van onze school verhogen!

Als u nog vragen heeft, laat het ons weten!

oudergeleding

Marit Linckens 
Marieke Haitsma
Marco van Vliet

personeelsgeleding

Joas Romijn, Jeannette Blom en
Jeanetta Hoekerd.