Onderdeel van CBO Zeist

Onze school maakt onderdeel vanuit van CBO Zeist. Per 1 augustus 2019 beheert De Stichting scholen voor Christelijk Basis Onderwijs Zeist e.o. (CBO) acht scholen op negen locaties. CBS Oud Zandbergen is per die datum de achtste school onder ons bevoegd gezag. In Zeist is CBO de grootste aanbieder van basisonderwijs. Op dit moment zijn er circa 2000 leerlingen en werken er ruim 160 leerkrachten en onderwijsondersteuners bij ons.

CBO is een professionele lerende onderwijsorganisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur bestuurder die ondersteund wordt door twee stafmedewerkers en twee administratief medewerkers. Verder huren we expertise in bij Dyade Onderwijsondersteuning in Utrecht. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers: mensen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en bereid zijn hier vrije tijd in te steken.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van CBO Zeist