LeerlingenRaad


Op Nije-Kroost praten kinderen steeds vaker mee over hoe zij de school en onderwijs ervaren en welke verbeteringen zij willen. Dat doen we vooral in de klas zelf met hulp van de 7 gewoonten. Ook zijn we gestart met IPC. Dat is een programma voor Wereldoriëntatie, met thema's die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen.

De Leerlingenraad komt een aantal keer jaar bij elkaar om over school en onderwijs te praten en voorstellen te doen voor verbeteringen. Dit zijn leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 die zelf hebben gekozen om via de Leerlingenraad invloed te hebben op school- en onderwijszaken.