Welkom

Nije-Kroost staat voor de nieuwe generatie kinderen. Kinderen die bij ons op school ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op te toekomst. Wij helpen de kinderen om hun talenten te ontwikkelen, om te groeien in kennis en vaardigheden en te geloven in jezelf en de ander. Op Nije-Kroost is werken en leren met plezier belangrijk.

Nije-Kroost heeft de protestants-christelijke traditie als grondslag. Dit betekent dat we binnen ons onderwijs kinderen vertrouwd maken met christelijke waarden en de inhoud van de Bijbel. We vertalen dit naar de tijd waarin wij leven met eigentijds onderwijs.

Sociale veiligheid is de basis van het leren. Wij helpen onze kinderen bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden zoals effectief communiceren, samenwerken met anderen, zelfredzaam en ondernemend zijn. Dit doen wij volgens de uitgangspunten van The Leader in Me, gebaseerd op de 7 gewoonten van Stephen Covey. 

Voor wereldoriëntatie werken we met het International Primary Curriculum (IPC). Een vak-geïntegreerde, op een onderzoekende houding gerichte aanpak om wereldoriëntatie, creativiteit en burgerschap te ontwikkelen. De kinderen werken in drie leeftijdsgroepen met vijf thema’s per jaar aan voor hen herkenbare onderwerpen. Hiermee verbinden de kinderen hun eigen wereld met wat er in de samenleving gebeurt. 

Kinderen en team van Nije-Kroost heten jullie van harte welkom op onze school.
In dit filmpje vertellen we wat er zo leuk en leerzaam is op Nije-Kroost.


 

 Ons motto is:                               GA, GROEI & GELOOF