Welkom!

Op CBS Nije-Kroost draait ook in schooljaar 2021-2022 ons onderwijs om het leren van de kinderen.

Het team van Nije-Kroost is in beweging omdat uw kind dat ook is. We zijn dus voortdurend bezig om het onderwijs aan te laten sluiten bij de talenten en mogelijkheden van alle kinderen bij ons op school. In doorgaande leerlijnen ontwikkelen kinderen op Nije-Kroost persoonlijk en met elkaar een stevige basis. We gaan uit van de hele ontwikkeling van het kind. Vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden bij ons op school. We werken als team en met de kinderen aan de 7 gewoonten van Covey waardoor persoonlijk leiderschap overal in de school zichtbaar is. We betrekken de interesses die passen bij verschillende leeftijden en gaan in op wat er in de wereld speelt. In alle groepen is er aandacht voor de christelijke waarden. Vanaf het schooljaar 2021/2022 zijn we gestart met IPC. Dit is een werkwijze met een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.


Ons motto is dan ook:                               

"GA, GROEI & GELOOF"