De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks per leerling geïncasseerd door de OR via een door u te tekenen machtiging en is bedoeld om wat extra's voor de kinderen te doen rond de feestdagen en andere hoogtepunten. U kunt dan o.a. denken aan een leesboek met Kerst, een Paasontbijt, catering tijdens de avondvierdaagse, een midzomer schoolfeest aan het einde van het schooljaar e.d.

De schoolreisjes vallen hier niet onder, deze dienen apart aan school te worden betaald en vinden doorgaans in het voorjaar plaats.