De vertrouwenspersoon binnen onze school is Annemarie Vos. De belangrijkste taken van een interne vertrouwenspersoon zijn:

  • voorlichting geven over het voorkomen van machtsmisbruik (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten) in onderwijssituaties aan personeel, leerlingen en ouders;
  • voorlichting geven over de te volgen procedure bij een klacht aan leerlingen, ouders en personeel (zie verderop in de beschrijving);
  • is eerste opvang van de ‘klager’ binnen de school
  • informatie geven over de mogelijk te volgen procedures binnen en buiten de school;
  • verkennen welke procedure naar de mening van de ‘klager’ de meest wenselijke is;
  • de ‘klager’ desgewenst begeleiden naar de externe vertrouwenspersoon.

Het e-mailadres van Annemarie Vos is: annemarievos@nk.cbozeist.nl 

De externe vertrouwenspersonen voor de scholen van CBO Zeist e.o. zijn Jeanet Crielaard en Hennie Nieuwenhuis. Deze externe vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor klachten, meldingen en adviesvragen.
De contactgegevens zijn:


Jeanet Crielaard: 06-33141356 / jcrielaard@centraalnederland.nl

Hennie Nieuwenhuis: 06-10043132 / hnieuwenhuis@centraalnederland.nl