CONTINUROOSTER

Voor alle kinderen in alle groepen gelden dezelfde schooltijden op alle dagen: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

De kinderen vanaf groep 3 kunnen vanaf 8.20 uur zelf naar de eigen groep gaan. De kinderen van de groepen 1-2 worden door de leerkrachten op het kleuterplein opgehaald op een specifieke plek. 

Informatie over het continurooster