Over de OR, haar taken en verantwoordelijkheden

De OR leden schooljaar 2023/2024:De OR bestaat uit ouders van kinderen die op de Nije-Kroost zitten. De OR biedt ondersteuning bij activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolontbijt, sportdag en zeker niet te vergeten het Midzomerfeest.

De OR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats op school op een maandagavond. Tevens organiseert de OR jaarlijks een Algemene ledenvergadering (ALV) voorgezeten door de OR.

Voor elke activiteit is er vanuit een OR een commissie samengesteld. Elk OR-lid neemt plaats in 3 commissies per jaar. Er wordt gekeken naar een goede verdeling van grotere en kleinere activiteiten. De tijdsbesteding per activiteit verschilt afhankelijk van de grootte van de activiteit. Per activiteit wordt er vergaderd en overlegd. Tevens wordt waar nodig inkopen gedaan en zorgt de OR dat spullen aangeleverd dan wel klaargezet worden. Denk bijvoorbeeld bij het Kerstfeest de boekjes uitzoeken en voorzien van inlegvel. Met Pasen verzorgen zij het Paasontbijt. Tijdens de sportdag , avondvierdaagse en het afscheid groep 8 verzorgt de OR de catering.

Het midzomerfeest is een activiteit waar alle OR leden aan mee helpen. Dit kan in de vorm van de spelbegeleiding, maar ook bijvoorbeeld het opbouwen en afbouwen van de spellen.

Natuurlijk kunnen zij bij het organiseren van de deze activiteiten voor uw en onze kinderen niet zonder jullie steun! Enerzijds in de vorm van de ouderbijdrage (denkt u aan het invullen van de machtiging?) anderzijds door aanwezigheid en hulp. Aan het begin van het schooljaar is er een formulier rondgestuurd waarin u aan kunt geven waarbij en wanneer u wilt en kunt helpen.

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind? Het lidmaatschap van de OR staat open voor alle ouders en verzorgers van leerlingen van Nije-Kroost . Wilt u nauw betrokken zijn bij de school en wilt u meer contact met andere ouders, het team en het bestuur? Stelt u zich dan verkiesbaar als OR-lid!

Wij hopen dat zo duidelijk is wat de OR zoal doet en wat haar taken en verantwoordelijkheden binnen Nije-Kroost zijn. Uitgangspunt is dat we door goede communicatie de kwaliteit van onze school kunnen verhogen! Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via or@nk.cbozeist.nl.

De ouderraad heeft een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/Nijekroost

Wij zijn altijd ontzettend blij met gevraagde en ongevraagde hulp!

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad