Koers, vierjarenplan en jaarlijkse ontwikkelingen over de kwaliteit van het onderwijs en ons handelen


Het team werkt vanuit een koers doelgericht en planmatig aan de kwaliteit van het onderwijs, de communicatie en de afspraken op school. Dit doen we aan de hand van een vierjarenplan 2019-2023.
Alle stappen die ze zetten en resultaten die we halen, bespreken we in verschillende overleggen en studiedagen en registreren we in het 'dynamische overzicht van de schoolontwikkeling'.