Sociale veiligheid op Nije-Kroost

Van gewoonten naar gedrag 

Op Nije-Kroost werken zowel de leerkrachten als leerlingen vanuit de gedachte van persoonlijk leiderschap. Die passen we toe met de 7 gewoonten van Covey. De 7 gewoonten versterken elkaar en zetten een proces van persoonlijke en interpersoonlijke groei in beweging. Het maakt dat leerlingen persoonlijk de regie dúrven voeren over hun leerproces. Leerkrachten groeien als mens en professionals, ouders krijgen een boost voor hun opvoeding.

Eerst jezelf dan je relaties 
Bij de 7 gewoonten werken we eerst aan eigen keuzes, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid en dan pas kijken we hoe we met anderen dingen voor elkaar kunnen krijgen. Leerlingen die leren en werken volgens de 7 gewoonten: 

  • voelen zich in staat hun (school)leven vorm te geven 
  • denken meer na over de keuzes in hun leven en studie 
  • nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid op school 
  • stellen realistische doelen en verbinden zich hieraan  
  • kunnen belangrijke zaken scheiden van onbelangrijke 
  • kunnen luisteren en hun oordeel uitstellen
  • herkennen in samenwerking elkaars talenten en zetten deze in

Voorbeeldgedrag

Voorleven door de leerkrachten vinden wij bij het leren om persoonlijk leider te zijn, essentieel. De Nije-Kroost leerkrachten zijn degenen die de 7 gewoonten voordoen:  ‘Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5: eerst begrijpen en dan begrepen worden’.
Leerkrachten doen wat ze deden, maar geven er nieuwe woorden aan. De dagelijkse werkdag laat leerlingen en leerkrachten oefenen in persoonlijk leiderschap.
De 7 gewoonten zijn gekoppeld aan de onderwijsdoelen. Die brengen we in de hele school in praktijk en maken die zichtbaar.