Corona nieuws

Op deze pagina houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom Corona in relatie tot onze school.

We volgen de maatregelen van de overheid. Dat wil zeggen dat ouders op het plein afscheid nemen van hun kind. 

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari hebben zij de volgende brief ontvangen: Brief CBO 18 februari 2022

U kunt de beslisboom gebruiken om zelf een goede afweging te maken of uw kind naar school kan in geval van verkoudheidsklachten.

Beslisboom BOinK 07072022